แบ่งปันความรู้

CITY ASSET รับสร้างบ้าน สิ่งปลูกสร้าง ครบวงจร

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอย่างมาก เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตภายนอกอาคาร การใช้ชีวิตในอาคารที่อยู่อาศัย...

เรื่อง บันได

เรื่อง บันได บันไดเป็นเครื่องผ่อนแรงในการปีนขึ้นพื้นบ้าน บ้านโบราณที่ปลูกในไร่หรือท้องนาต้องปลูกบ้านยกพื้นสูงใต้ถุนผูกควายวัวได้ ก็ทำบันไดขึ้นบ้านด้วยไม้ไผ่ ขึ้นบ้านแล้วก็ชักบันไดขึ้นกันคนย่องขึ้นบ้านแต่เมื่อบ้านมาสร้างในเมือง...

รู้ก่อนสร้างอาคาร : ว่าด้วยเรื่องดัดแปลงอาคาร

รู้ก่อนสร้างอาคาร ว่าด้วยเรื่องดัดแปลงอาคาร ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th/th...

รู้ก่อนสร้างอาคาร : ว่าด้วยเรื่องขอปลูกสร้างบ้าน

รู้ก่อนสร้างอาคาร : ว่าด้วยเรื่องขอปลูกสร้างบ้าน การปฏิบัติตามกฎหมายในใบอนุญาต ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th/...

งานเจาะสำรวจดิน

การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ ถือเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ของงานวิศวกรรมโยธา กล่าวคือ โครงสร้าง อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ...

การดูแลบ้านและสวน

บ้านและสวนเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่คุณอาศัยมีคุณภาพและสวยงามที่สุด นี่คือวิธีการดูแลบ้านและสวนให้เป็นอย่างดี...

การดูแลบ้านและสวน

บ้านและสวนเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่คุณอาศัยมีคุณภาพและสวยงามที่สุด นี่คือวิธีการดูแลบ้านและสวนให้เป็นอย่างดี...

ก่อนปลูกบ้านให้เย็นสบาย

สภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย สภาพภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 18 - 38 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้รู้สึกไม่สบาย แต่หากสามารถปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านด้วยร่มเงา ต้นไม้ จะช่วยให้อุณหภูมิรอบบ้านลดลงได้ และอยู่ในทิศที่ลมพัดผ่านเข้าบ้าน ก็จะช่วยให้พัดพาอุณหภูมิที่เย็นลงนั้นเข้าบ้านมาสร้างความรู้สึกเย็นลงได้...