Oct 2, 2023

งานเจาะสำรวจดิน

สิ่งแรกที่ทุกคนมองข้าม

การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ ถือเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ของงานวิศวกรรมโยธา กล่าวคือ โครงสร้าง อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
ถูกสร้างอยู่บนพื้นดิน และชั้นดินในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างด้านบนผ่านโครงสร้างใต้ดินที่เรียกว่า ฐานราก จะเห็นได้ว่าการสำรวจสภาพชั้นดินและทดสอบหาคุณสมบัติดินจึงมีความจำเป็นต่อการออกแบบ เป็นอย่างมาก

เรื่องบ้านน่ารู้

อ่านบทความอื่นๆ

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอย่างมาก เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตภายนอกอาคาร การใช้ชีวิตในอาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น...