Jan 18, 2024

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอย่างมาก เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตภายนอกอาคาร การใช้ชีวิตในอาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น

โดยเฉพาะอาคารเปิดที่มีการถ่ายเทอากาศจากภายนอก ทำให้ได้รับฝุ่นขนาดเล็กเข้าสะสมในอาคาร ทั้งนี้ เมื่อรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจ ขนาดอนุภาคที่เล็กมากสามารถเข้าถึงระบบทางเดินหายใจส่วนการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย (Gas Exchange Regions) ก่อให้เกิดโรคที่มีสาเหตุสัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด เป็นต้น ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเนื่องจากมลพิษทางอากาศ

ฝุ่น PM 2.5  เรียกว่า ฝุ่นละเอียด (Final Particles) คือ อนุภาคฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 2.5 ไมครอน

และแขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่าง ๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เรื่องบ้านน่ารู้

อ่านบทความอื่นๆ

เรื่อง บันได

เรื่อง บันได

เรื่อง บันได บันไดเป็นเครื่องผ่อนแรงในการปีนขึ้นพื้นบ้าน บ้านโบราณที่ปลูกในไร่หรือท้องนาต้องปลูกบ้านยกพื้นสูงใต้ถุนผูกควายวัวได้ ก็ทำบันไดขึ้นบ้านด้วยไม้ไผ่ ขึ้นบ้านแล้วก็ชักบันไดขึ้นกันคนย่องขึ้นบ้านแต่เมื่อบ้านมาสร้างในเมือง การทำบันไดก็ทำบันไดถาวร ติดตาย...