แบบ CT-11 ” New Product ”

แบบ CT-11 ” New Product ”

CT-11    ” New Product ”  CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Modern Style “ ทันสมัย “ เลือกใช้เส้นสายเป็นรูปทรงเรขาคณิต (Geometry) เน้นเส้นสายของแนวนอนและแนวตั้ง นำเอาความเรียบง่ายมาตกแต่งเป็นหลัก เน้นประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว...
แบบ CT-10                                                                            ” New Product ”

แบบ CT-10 ” New Product ”

CT-10    ” New Product ”  CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Modern Style  ผสานการออกแบบ ตามวิถีแห่ง Minimal นำเอาความเรียบง่ายมาตกแต่งเป็นหลัก เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด เน้นไปที่ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ร่วมสมัย,...
แบบ CT-9

แบบ CT-9

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Modern Contemporary Style แนวคิดการออกแบบดีไซน์แบบบ้านเน้นทั้งความสวยงาม บรรยากาศที่ผ่อนคลายและอบอุ่นประยุกต์การออกแบบร่วมกับ Modern Style ที่เน้นความเรียบง่าย ทันสมัยตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย...
แบบ CT-8

แบบ CT-8

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Contemporary Styleแนวคิดการออกแบบดีไซน์แบบบ้านเน้นทั้งความสวยงาม พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก พร้อมปรับรูปแบบการใช้สอยได้ตามใจ ปลูกสร้างขนาดที่ดิน 50 ตารางวา  บ้าน 2 ชั้น  3 ห้องนอน  2...
แบบ CT-6

แบบ CT-6

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Nordic Style แนวคิดการออกแบบดีไซน์แบบบ้าน รูปทรงจั่ว เข้ากับพื้นที่อากาศเขตร้อน สวยงามเป็นเอกลักษณ์ แฝงความ เรียบง่าย พร้อมปรับรูปแบบการใช้สอยได้ตามใจ ปลูกสร้างขนาดที่ดิน 50 ตารางวา  บ้าน 1 ชั้น  3...
แบบ CT-5

แบบ CT-5

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Contemporary Styleแนวคิดการออกแบบดีไซน์แบบบ้านเน้นทั้งความสวยงาม พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก พร้อมปรับรูปแบบการใช้สอยได้ตามใจ ปลูกสร้างขนาดที่ดิน 100 ตารางวา  บ้าน 2 ชั้น  5 ห้องนอน  4...