แบบ CT-11 ” New Product ”

แบบ CT-11 ” New Product ”

CT-11    ” New Product ”  CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Modern Style “ ทันสมัย “ เลือกใช้เส้นสายเป็นรูปทรงเรขาคณิต (Geometry) เน้นเส้นสายของแนวนอนและแนวตั้ง นำเอาความเรียบง่ายมาตกแต่งเป็นหลัก เน้นประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว...
เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอย่างมาก เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตภายนอกอาคาร การใช้ชีวิตในอาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น...
แบบ CT-10                                                                            ” New Product ”

แบบ CT-10 ” New Product ”

CT-10    ” New Product ”  CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ แนะนำแบบบ้าน ใหม่ แบบ Modern Style  ผสานการออกแบบ ตามวิถีแห่ง Minimal นำเอาความเรียบง่ายมาตกแต่งเป็นหลัก เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด เน้นไปที่ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ร่วมสมัย,...