ดูงาน Wall and Floor Solution Provider

ดูงาน Wall and Floor Solution Provider

ศึกษาดูงานนวัตกรรม การก่อสร้างโดย ศูนย์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวสู้ การเป็น Cement Wall and Floor Solution...
ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา  

ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา  

ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา ซิตี้ แอสเซท ได้ร่วมสนับสนุนเสื้อที่ใช้ในการออกภาคสนามของทางสมาคม ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา โดย อ.ช้าง ธนปรรณ หอมจำปี นายกสมาคมช่างตัดผมจิตอาสาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ได้ตอบแทนสังคม ผ่านกิจกรรมดีๆ ใน...