Dec 7, 2023

ภาพบรรยากาศงานรวมบ้าน&คอนโด อยุธยา ซิตี้ ปาร์ค 7-12 ธค. 2023

งานรวมบ้าน – คอนโด ณ AYUTTHAYA CITY PARK

พบกัน 7-12 ธันวาคม 2566 นี้

กิจกรรมอื่นๆ ของเรา

บริษัท ซิตี้ แอสเสท จำกัด

ดูงาน Wall and Floor Solution Provider

ดูงาน Wall and Floor Solution Provider

ศึกษาดูงานนวัตกรรม การก่อสร้างโดย ศูนย์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวสู้ การเป็น Cement Wall and Floor Solution...

ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา  

ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา  

ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา ซิตี้ แอสเซท ได้ร่วมสนับสนุนเสื้อที่ใช้ในการออกภาคสนามของทางสมาคม ช่างผมจิตอาสา พระนครศรีอยุธยา โดย อ.ช้าง ธนปรรณ หอมจำปี นายกสมาคมช่างตัดผมจิตอาสาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ได้ตอบแทนสังคม ผ่านกิจกรรมดีๆ ใน...